May 23, 2024

ONDEURDAGTE BESLUITE LEI TOT BEREDDERINGSPROBLEME, BY AFSTERWE

Vir meer as 30 jaar doen ek en my kollega boedelbeplannings vir sakemanne, boere, direkteure van maatskappye, persone van die mediese beroepe, rekenmeesters en ouditeure, makelaars […]
May 23, 2024

SORG DAT JOU SAKE IN PLEK IS

‘n Boedel ‘n Mens se boedel sluit in alles wat jy besit, maw wat op jou naam is. Vaste eiendom of onroerende goed soos huise en […]
May 23, 2024

Trustees van trusts (Inter vivos en mortis causa) verg al hoe meer betrokkenheid.

Die dae dat trustees van trusts die administrasie en besluite van ’n trust waarin hul betrokke is, oorlaat aan een persoon, gewoonlik die oprigter (inisieerder) van […]
May 23, 2024

Jong mense behoort vooruit te beplan

My ervaring is dat die meeste jong mense hulle nie regtig steur daaraan as iemand praat oor finansiële-, beleggings- en aftreebeplanning nie. My indrukke is dat […]
May 23, 2024

Belangrike wenke vir die wat agterbly, wanneer ’n geliefde sterf.

Wanneer ’n mens te sterwe kom, moes daar reeds vir baie dinge voorsiening gemaak gewees het, sodat dié wat agterbly, nie tussen die pyn, verlange en […]
May 23, 2024

ETIESE GEDRAG WORD GEVERG IN DIE FINANSIËLE- EN FIDUSIÊRE WÊRELD

Daar is ‘n verskil tussen morele waardes en etiese beginsels. Morele waardes rig ‘n mens se gedrag en etiese beginsels verskaf die manier waarop mens behoort […]
August 14, 2023

Will-stipulated purchase option: Are there transfer duty impacts?

Any person drawing up a last will and testament, and who intends to include an option to purchase any of their properties, should be aware of […]
October 28, 2022

Does a representative of a deceased estate have the capacity to sell immovable property?

Section 18(3) of the Administration of Estates Act, 66 of 1965, (the Act) provides that where the value of an estate is below R125 000,00. “the […]
September 15, 2022

Swak opgestelde testament doen baie skade

Swak opgestelde Testament en die gevolge daarvan… ‘n Vriend storm in met ‘n navraag van sy kliënt, ene Mev X (X). Haar (X) saamblymaat (Y), van […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X